10 FIS pravil

Kot na cesti in na drugih področjih življenja se tudi na smučišču kažeta kultura in razum.

Za vašo varnost in varnost vseh prisotnih na smučišču vas prosimo, da upoštevate mednarodna vedenjska pravila, ki so povzeta v obliki 10 FIS pravil.

10 FIS pravil - Mednarodna vedenjska pravila 

1. OBZIRNOST DO DRUGEGA
Smučar se mora tako obnašati, da ne ogroža ali poškoduje drugega.

2. SMUČARSKO ZNANJE
Smučar ne sme voziti na pamet. Hitrost mora prilagoditi svojemu znanju, razmeram na smučišču in gostoti smučajočih.

3. IZBIRA SMUČINE
Hitrejši smučar mora tako izbrati smučino, da ne ogroža smučarjev pred seboj.

4. PREHITEVANJE
Smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki razdalji, da ima prehitevani dovolj prostora za smučanje.

5. V SMUK - NADALJEVANJE
Predno smučar odsmuča po progi, mora pogledati navzdol in navzgor, če je varno zanj in za druge.

6. USTAVLJANJE
Smučar se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih smučišča, razen v sili, vendar naj se čimprej umakne.

7. VZPENJANJE - SESTOPANJE
Smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti le rob smučišča.

8. UPOŠTEVANJE OZNAČB
Smučar se mora naučiti in spoštovati signalne in prometne oznake na smučiščih.

9. POMOČ PRI NESREČI
Pri nesreči je smučar dolžan po svojih močeh pomagati ponesrečencu.

10. DOLŽNOST LEGITIMIRANJA
Smučar, kot udeleženec ali priča, odgovoren ali ne, se mora pri nesreči pustiti legitimirati.

10 FIS pravil Mikija Mustra

10 FIS pravil
>